1

لطافت پوست شما با دستگاه بخور صورت

 با استفاده از این دستگاه می توایند بخور گرم را به صورت خود به خوبی بتابانید و صورت خشک خود را به خوبی گرم کنید. این امر برای شما در حین تنفس بخور میسر است تا به آبی که در مخزن این دستگاه می ریزید محلول های درمانی مثل اوکالیپتوس و غیره اضافه کنید تا خاصیت درمانی خود را به شما عزیزان ارائه دهد. می توانید بخور گرم را تنفس کنید و از خاصیت های درمانی آن استفاده نمایید.

 

 

ادامه مطلب...
1