1

خرید جعبه جواهرات خاتم کاری اصل | ارزان

یکی از صنایع دستی زیبا و ارزنده ایرانی هنر خاتم کاری می باشد که هنر زینت چوب می باشد، هنری زیبا و فاخر که ارزش فوق العاده ای دارد. هنر خاتم کاری عبارت است از هنر زینت دادن محصولات چوبی به صورت موزائیکی که به صورت اشکال هندسی ساخته شده از استخوان، عاج فیل، چوب و فلزات مختلف می باشد.

ادامه مطلب...

هنر خاتم کاری در گذر تاریخ

زمانی که در تاریخ هنر مطالعه می کنیم هنوز مشخص نیست اولین بار چه کسی و کجا خاتم کاری را اختراع کرده است. اما آنچه در دایره المعارف فارسی می خوانیم این است که "زمان آغاز این هنر دانسته نیست، و آنچه در باره ی آن گفته می شود با افسانه همراه است. برخی از اساتید خاتم ساز هنوز برای این عقیده اند که هنر خاتم سازی معجزه ابراهیم پیغمبر است"


ادامه مطلب...
1